Witamy na stronie firmy

MARED

Get Adobe Flash player

Kierujemy się dewizą:

   Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II


Najczęściej zadawane pytania - FAQ
  1. Jak długie są okresy zatrudnienia w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech ?
Odp. Delegowanie obejmuje okres 1-3 miesiące jednorazowo. Istotne jest, by w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczyć łącznego pobytu i pracy w Niemczech 183 dni.
  1. Jaka umowa o pracę jest zawierana z opiekunkami osób starszych ?
Odp. Z opiekunkami, zawierana jest umowa zlecenie. Najczęściej na okres jednego roku .
  1. Kto organizuje przejazd do miejsca pracy w Niemczech ?
Odp. Przejazd opiekunki organizują sobie we własnym zakresie. Z własnych środków zakupują bilet „open”. Możliwa jest pomoc w znalezieniu przewoźnika przez pracowników firmy MARED.
  1. W jaki sposób opiekunka otrzymuje zwrot kosztów podróży ?
Odp. Zwrot kosztów podróży opiekunka otrzymuje od rodziny podopiecznego. Połowę tych kosztów po przyjeździe, drugą przed wyjazdem do domu. W zależności od miejsca zatrudnienia wynoszą od 120 do 150 euro. 
Koszty podróży mogą być również zwracane na konto pracownika w Polsce, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Koszty podróży nie są zwracane w przypadku porzucenia miejsca pracy oraz zwolnienia dyscyplinarnego.
  1. Jakie szanse na zatrudnienie mają osoby młode, do 30 roku życia ?
Odp. Określenie wieku jest umowne. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji opiekunki. Zatrudniamy również osoby bardzo młode. Ważne, by opiekunka w sposób staranny wypełniała swoje obowiązki.